, - ,
.
!


:Kisshomaru Ueshiba 2nd Doshu/2 ,


Doshu Moriteru Ueshiba/3


:


/ikido Shioda Gozo demonstration 1978-1981/Yasunari itaura Valencia 2010
Jo&Bokken
Gokyo Shomenuchi (tanto)
Gokyo 2 Shomen uchi tanto
Kitaura Donosti 2008 (Ikkyo)

, 1980 /Yasunari Kitaura Shihan Aikido Demonstration Paris 1980Aikido Christian Tissier

/Steven Seagal Sensei Selection


5 ,
() 2008

" "


Rambler's Top100